O nas

Zawsze gdy wchodzi w grę bezpieczeństwo i komfort naszego zwierzęcia warto wymagać najwyższej jakości opieki.


Powierzenie Ulubieńca pod opiekę Psiltona zobowiązuje nas do stałego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania kompetencji zgodnych z najnowszą wiedzą kynologiczną.


…i dlatego moje ponad dziesięcioletnie doświadczenie w ,,psim hotelarstwie” uwieńczyłam zdobytym dyplomem technika weterynarii i uczestnictwem w kierunkowych szkoleniach i warsztatach.


POLECAMY

Pierwsza pomoc w kociej sprawie - kocibehawioryzm.pl

Certyfikaty i dyplomy